Regulamin strzelnicy

                     Regulamin strzelnicy sportowo-rekreacyjnej dla karabinków pneumatycznych  
                                         o energii kinetycznej<17 j w Boguszowie –Gorcach


 
Zabrania się
1) osobom towarzyszącym osobom korzystającym ze strzelnicy wchodzenia na stanowiska strzeleckie oraz styczności z bronią,
2) używania broni innych osób korzystających ze strzelnicy, bez zgody jej użytkownika,
3) spożywania alkoholu lub używania środków odurzających oraz przebywania na terenie strzelnicy osób będących pod ich wpływem.
 
Warunki bezpieczeństwa na strzelnicy
 
1. Na terenie strzelnicy poza stanowiskiem strzeleckim nosi się broń rozładowaną z otwartymi komorami nabojowymi, bez pasów i pokrowców. W przypadku       pistoletów i rewolwerów dozwolone jest ich noszenie w kaburach. Dopuszcza się inny sposób noszenia broni, jeśli tak stanowi regulamin zawodów.
2. Wyjmowanie broni odbywa się wyłącznie na stanowisku strzeleckim lub treningowym tylko na polecenie prowadzącego strzelanie lub trening strzelecki.
3. Wszelkich czynności związanych z obsługą broni dokonuje się wyłącznie z lufą skierowaną w kierunku kulochwytu, tarcz bądź przedmiotów będących               celem na  strzelnicy.
4. Strzelanie rozpoczyna się wyłącznie na komendę prowadzącego strzelanie.
5. Zakończenie strzelania zgłasza się prowadzącemu strzelanie.
6. Po zakończeniu strzelania broń rozładowuje się i przedstawia do kontroli prowadzącemu strzelanie oraz opuszcza się stanowisko strzeleckie z bronią z             otwartą komorą nabojową.
7. Strzelanie i celowanie na terenie strzelnicy odbywa się wyłącznie na wyznaczonych stanowiskach strzeleckich, do tarcz lub innych przedmiotów będących     celem  na strzelnicy.
 
Sposób zachowania się osób przebywających na strzelnicy
 
1. Korzystający ze strzelnicy jest obowiązany ściśle przestrzegać poleceń wydawanych przez prowadzącego strzelanie.
2. Zabrania się wchodzenia przed stanowisko strzeleckie bez zgody prowadzącego strzelanie.
3. Korzystający ze strzelnicy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, obowiązany jest przestrzegać przepisów dotyczących postaw strzeleckich.
4. Po komendzie "STOP", wydanej przez prowadzącego strzelanie lub inną osobę, strzelający bezzwłocznie przerywają strzelanie.
5. Na teren strzelnicy zwierzęta mogą być wprowadzone tylko w wyjątkowych przypadkach oraz obowiązkowo powinny być trzymane na uwięzi i pod ścisłym         nadzorem  opiekuna.
6. Osobę naruszającą regulamin strzelnicy usuwa się ze strzelnicy.
7. Dzieci mogą przebywać na strzelnicy wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem rodziców lub opiekunów.
8.Po zakończonym treningu strzeleckim oraz zawodach strzeleckich organizator i uczestnicy są zobowiązani do uporządkowania terenu strzelnicy .
 
NUMERY ALARMOWE:
 
112 - OGÓLNOPOLSKI NUMER ALARMOWY 
999 - POGOTOWIE RATUNKOWE
998 - STRAŻ POŻARNA
997 - POLICJA
74 84 49 405 - KOMISARIAT POLICJI W BOGUSZOWIE-GORCACH

oprac : jm&ms&ss 


2012-02-04 | zródło:  | dodał: Wiedźmin

Nakarm dziecko Projektowanie stron www Zoologiczny wędkarski Mazurek Sezam Świątkowski Sudeckie Stowarzyszenie Strzeleckie Comando Military Rupex 2